fbpx

תקנון האתר

מדיניות האתר:

האתר נועד לשימוש ורכישת פרטי לבוש אונליין.

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות למייל nanushfashion@gmail.com

כתובת למשלוח דואר-הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.

יום ביצוע ההזמנה- היום בו חברת האשראי אישרה את התשלום.

ימי עסקים הינם ימי חול א-ה.

התקנון ופירוט מדיניות המשלוחים והחזרות הינו בסיס חוקי להזמנות בין הרוכשת לבין האתר.

כל המבצעת רכישה דרך האתר מצהירה כי היא קראה את התקנון ובכללו המידע אודות מדיניות המשלוחים והחזרות ומסכימה לכל הכתוב בו וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה או דרישהכנגד האתר או החברה או מנהליה ועובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

יודגש כי האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

הפרטיות שלך מוגנת-אנו לא שומרים את פרטי האשראי שלך ומתחייבים לא להעבירם לצד ג’ אלא אם החוק יחייב אותנו לעשות זאת

התמונות חסומות לכם? הכנו עבורכן קטלוג מיוחד!!

דילוג לתוכן